Hochschule Düsseldorf
University of Applied Sciences
Fachbereich Medien
Faculty of Media

​​Lehrgebiet​

Grundlagen der Elektrotechnik (Sommersemester),
Grundlagen der Digitaltechnik (Wintersemester),
Lichttechnik (Sommersemester),
Technische Messestandsplanung (Wintersemester)